eHenho.com 100% Miễn Phí & Không Có bất cứ chương trình Tri Ân, Giải Thưởng, Rút Thăm nào cả!
Tìm bạn bốn phương theo Tỉnh Thành, Mỹ Canada Úc   Tìm người kết hôn theo Tỉnh Thành, Mỹ Canada Úc   Tìm người yêu theo Tỉnh Thành, Mỹ Canada Úc   Tìm bạn gái theo Tỉnh Thành, Mỹ Canada Úc   Tìm bạn trai theo Tỉnh Thành, Mỹ Canada Úc   Tìm bạn đời theo Tỉnh Thành, Mỹ Canada Úc

Chính sách riêng tư

eHenho.com ("chúng tôi" bên dưới) coi trọng sự riêng tư của bạn. Bạn vui lòng đọc phần sau đây để hiểu thêm về qui định của chúng tôi về sự riêng tư.

Hiệu lực
Qui định riêng tư này được áp dụng cho trang web https://www.ehenho.com.
Qui định riêng tư này có hiệu lực từ ngày 01/09/2017.

Thông tin liên lạc
Bạn có thể truy cập thông tin về eHenho.com tại https://www.ehenho.com.
Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua email tại địa chỉ hi@ehenho.com.

Chỉnh sửa lỗi
Chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉnh sửa lỗi (nếu có) trên trang web.

Thu thập dữ liệu
Khi bạn sử dụng trang web eHenho.com, một số dữ liệu sau đây về bạn có thể đôi lúc được thu thập.

  • Địa chỉ email
  • Tên
  • Ngày tháng năm sinh
  • Giới tính
  • Dữ liệu http
  • Dữ liệu cookie
Chúng tôi thu thập các dữ liệu trên vì các lý do:
  • Hỗ trợ người dùng
  • Quản trị trang web
  • Nghiên cứu và phát triển

Cookie
Cookie là một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn thông tin phù hợp từ một trang web. Cookie là một phần của dữ liệu mà một trang web có thể gửi đến trình duyệt của bạn, sau đó có thể lưu trữ nó trên hệ thống của bạn. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để thông báo cho bạn khi bạn nhận được một cookie, cho bạn cơ hội để quyết định chấp nhận cookie hay không.
Các bên thứ ba hiển thị quảng cáo trên trang web của chúng tôi có thể đặt và đọc cookie trên trình duyệt của bạn. Các công ty bên thứ ba này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm tên, địa chỉ email, ngày tháng năm sinh) về các lần truy cập của bạn vào trang web này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo về hàng hoá và dịch vụ bạn quan tâm. Một số nhà quảng cáo được liệt kê dưới đây.


Google, là bên thứ ba, sử dụng một cookie đặc biệt để phân phát quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Việc sử dụng cookie của Google cho phép phân phát quảng cáo đến người dùng dựa trên lượt truy cập vào trang web của chúng tôi và các trang web khác trên Internet. Bạn có thể chọn không tham gia sử dụng cookie này bằng cách truy cập vào Google ad and content network privacy policy.

Các cookie của các bên thứ ba được điều chỉnh bởi chính sách riêng tư cụ thể của từng bên thứ ba, chứ không phải bởi chính sách riêng tư của trang web của chúng tôi.